ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มกราคม 2566 กิจกรรมตามโครงการ "เด็กดี ปตท สผ. ประจำปี 2566" การประกวดวาดภาพระบายสี และคัดลายมือ ปตท สผ. โครงการเอส 1
วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้นำตัวแทนนักเรียนแต่ละช่วงชั้น  เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ "เด็กดี ปตท สผ. ประจำปี 2566"  การประกวดวาดภาพระบายสี และคัดลายมือ ปตท สผ. โครงการเอส 1 ภายใต้หัวข้อ  #แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ความภาคภูมิใจของฉัน  ณ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,18:16   อ่าน 21 ครั้ง