ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน "เยาวชนพัฒนาความรู้ทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2566,19:41   อ่าน 39 ครั้ง