ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2565 
 
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,20:05   อ่าน 40 ครั้ง