ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรม Robot Contest Open House สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ดำเนินการจัดกิจกรรม Robot Contest Open House สร้างอนาคตด้วยนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี  #https://www.facebook.com/GigoToysThailand

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,15:10   อ่าน 82 ครั้ง