ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มีนาคม 2566 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเเรียนโรงเรียบ้านบึงทับแรต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,21:01   อ่าน 26 ครั้ง