ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2566 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยมีนายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เป็นประธานและกล่าวปัจฉิมโอวาทให้ข้อคิดแก่นักเรียนในโอกาสที่จบการศึกษา
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2566,13:51   อ่าน 37 ครั้ง