ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มีนาคม 2566 การแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญา ปตท.สผ. อำเภอลานกระบือ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญา ปตท.สผ. อำเภอลานกระบือ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้.
????????????ม.3 ประเภทเดี่ยว นายสิทธิโชค เสือคล้าย ลำดับ 1/21 คน????????
????ม.1 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.ณัฏฐนิชา คำสละ ลำดับ 3/21 คน
????ม.2 ประเภทเดี่ยว ด.ญ.วชิรญาณ์ เจ๊กแจว ลำดับ 4/21 คน.
????️ป.1 ประเภททีม ลำดับที่ 5/31 ทีม
????️ป.4 ประเภททีม ลำดับที่ 4/31 ทีม
????ป.5 ประเภททีม ลำดับที่ 12/31 ทีม
????????ม.1 ประเภททีม ลำดับ2/7 ทีม
????ม.2 ประเภททีม ลำดับ 4/7 ทีม
????ม.3 ประเภททีม ลำดับ 3/7 ทีม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,21:34   อ่าน 60 ครั้ง