ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายบุญเลย ไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยนายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต และคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงทับแรต

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2566,20:27   อ่าน 23 ครั้ง