ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเริยนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 และให้ผู้ปกครองนักเรียนพบปะคุณครูประจำชั้นของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2566 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2566,21:32   อ่าน 24 ครั้ง