ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายชโภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พบปะกับนักเรียนพร้อมให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566พร้อมทั้งได้สำรวจจุดต่างๆของโรงเรียน อาทิ จุดคัดกรอง จุดล้างมือ ห้องนำ้ ห้องครัว สถานที่รับประทานอาหาร ห้องเรียน เป็นต้น และยังเน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง สังเกตอาการตนเองและคนรอบข้าง
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2566,20:55   อ่าน 27 ครั้ง