ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 31 ก.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันนี้ 31 ก.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนในเขตตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต โดยมีนายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกอบต.เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และได้เชิญวิทยากรจากเรือนจำกลางจ.กำแพงเพชร มาให้ความรู้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 155 ครั้ง