ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 อบรมพัฒนาขยายผลความรู้กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม
วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้บริหารสถาานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต เข้ารับการอบรมพัฒนาขยายผลความรู้กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม และการอบรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลระดับ Cluster ตำบลลานกระบือ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 491 ครั้ง