ข่าวประชาสัมพันธ์
มีมติเห็นชอบการขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน
 
         ตามที่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ได้สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดเพื่อดำเนินการขออนุญาตเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น
 
         ในการนี้ จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 
 
         มีมติเห็นชอบการขอเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดดังแนบ โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
      1. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D - Distancing) 
     2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้า (M - Mask) 
     3. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (H - Hand washing) 
     4. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T - Temperature) 
     5. ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (T - Testing)
     6. ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (A – Application Thaichana) / หมอชนะ
 
** หนังสือแจ้งราชการจะดำเนินแจ้งในลำดับต่อไป**
 
ดร.สุพล จันต๊ะคาด 
ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 841 ครั้ง