ผู้บริหาร

นายชโนภาส แก้วจีน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
วPA
เทคโนโลยี/Technology
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/08/2020
ปรับปรุง 24/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 286973
Page Views 324636
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร คลองพิไกร พรานกระต่าย 0
2 โรงเรียนบ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย
3 โรงเรียนพิไกรวิทยา คลองพิไกร พรานกระต่าย
4 โรงเรียนบ้านไร่ดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
5 โรงเรียนบ้านคุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
6 โรงเรียนบ้านนาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
7 โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย
8 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
9 โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
10 โรงเรียนวัดโพธาราม ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย
11 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย 775557
12 โรงเรียนบ้านเก่า ท่าไม้ พรานกระต่าย
13 โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว ท่าไม้ พรานกระต่าย
14 โรงเรียนบ้านสมอโคน ท่าไม้ พรานกระต่าย
15 โรงเรียนบ้านท่าไม้ ท่าไม้ พรานกระต่าย
16 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ท่าไม้ พรานกระต่าย
17 โรงเรียนบ้านวังชะโอน ท่าไม้ พรานกระต่าย 055-853065
18 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย
19 โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย
20 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พรานกระต่าย พรานกระต่าย
21 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ พรานกระต่าย พรานกระต่าย
22 โรงเรียนดรุณานุกูล พรานกระต่าย พรานกระต่าย 055-761202
23 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย พรานกระต่าย พรานกระต่าย 0-5576-1354
24 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม วังควง พรานกระต่าย
25 โรงเรียนบ้านหนองทราย วังควง พรานกระต่าย
26 โรงเรียนบ้านนานอก วังควง พรานกระต่าย
27 โรงเรียนบ้านลานสะเดา วังควง พรานกระต่าย
28 โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง วังควง พรานกระต่าย
29 โรงเรียนบ้านลานกระทิง วังควง พรานกระต่าย
30 โรงเรียนบ้านลานทอง วังควง พรานกระต่าย -055760059
31 โรงเรียนบ้านคุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย
32 โรงเรียนบ้านวังตะแบก วังตะแบก พรานกระต่าย
33 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย
34 โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ วังตะแบก พรานกระต่าย
35 โรงเรียนบ้านวังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย
36 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย
37 โรงเรียนบ้านบางลาด หนองหัววัว พรานกระต่าย
38 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย
39 โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
40 โรงเรียนบ้านแคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
41 โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
42 โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
43 โรงเรียนบ้านลานไผ่ ห้วยยั้ง พรานกระต่าย
44 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง เขาคีริส พรานกระต่าย
45 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง เขาคีริส พรานกระต่าย 08-9907-5865
46 โรงเรียนบ้านเมืองพาน เขาคีริส พรานกระต่าย
47 โรงเรียนบ้านหนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย
48 โรงเรียนบ้านบึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย
49 โรงเรียนบ้านเขาคีริส เขาคีริส พรานกระต่าย
50 โรงเรียนบ้านจันทิมา จันทิมา ลานกระบือ 0-5575-4916
51 โรงเรียนบ้านหนองจิก จันทิมา ลานกระบือ
52 โรงเรียนบ้านช่องลม ช่องลม ลานกระบือ
53 โรงเรียนบ้านปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ
54 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ
55 โรงเรียนบ้านเกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ
56 โรงเรียนเทศบาลช่องลม ช่องลม ลานกระบือ 055741846
57 โรงเรียนบ้านเด่นพระ บึงทับแรต ลานกระบือ
58 โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ
59 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต บึงทับแรต ลานกระบือ 06-4391-6939
60 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
61 โรงเรียนบ้านลานตาบัว ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
62 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
63 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ 055856343
64 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ
65 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 ลานกระบือ ลานกระบือ
66 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
67 โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ ลานกระบือ ลานกระบือ
68 โรงเรียนบ้านหนองแขม ลานกระบือ ลานกระบือ
69 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ลานกระบือ ลานกระบือ
70 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ
71 โรงเรียนบ้านหนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ
72 โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
73 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ
74 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ
75 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ
76 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองหลวง ลานกระบือ
77 โรงเรียนบ้านทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ
78 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ หนองหลวง ลานกระบือ
79 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) โนนพลวง ลานกระบือ 0-5573-1167
80 โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ
81 โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ
82 โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร
83 โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ คณฑี เมืองกำแพงเพชร 0-5586-7560
84 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร
85 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
86 โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง คณฑี เมืองกำแพงเพชร
87 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณฑี เมืองกำแพงเพชร
88 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
89 โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
90 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
91 โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
92 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร
93 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร 055705545
94 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
95 โรงเรียนบ้านทรงธรรม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร -
96 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
97 โรงเรียนสหวิทยาคม ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร
98 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
99 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
100 โรงเรียนวัดอุทุมพร ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
101 โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร
102 โรงเรียนบ้านคลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร
103 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร 055-876082
104 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม นครชุม เมืองกำแพงเพชร
105 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055-799251
106 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799250
107 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี นครชุม เมืองกำแพงเพชร
108 โรงเรียนเพ็ชระศึกษา นครชุม เมืองกำแพงเพชร 055799223
109 โรงเรียนสาธิต นครชุม เมืองกำแพงเพชร
110 โรงเรียนบ้านทุ่งสวน นครชุม เมืองกำแพงเพชร
111 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นครชุม เมืองกำแพงเพชร
112 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
113 โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
114 โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
115 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
116 โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
117 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
118 โรงเรียนแนะนำราษฎร์บำรุง นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
119 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
120 โรงเรียนบ้านปางขนุน นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร
121 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
122 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
123 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
124 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
125 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
126 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
127 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 (หนองปล้อง) นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เมืองกำแพงเพชร
128 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
129 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
130 โรงเรียนบ้านลานหิน ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร
131 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร 055-852187
132 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร 0-5578-0541
133 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
134 โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
135 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร 055760062
136 โรงเรียนบ้านหนองรี วังทอง เมืองกำแพงเพชร
137 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา วังทอง เมืองกำแพงเพชร
138 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง วังทอง เมืองกำแพงเพชร
139 โรงเรียนบ้านมอสมบัติ วังทอง เมืองกำแพงเพชร
140 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
141 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
142 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
143 โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
144 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร 055854896
145 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
146 โรงเรียนบ้านหนองกรด สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร
147 โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
148 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
149 โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
150 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
151 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร
152 โรงเรียนบ้านหนองขาม อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
153 โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
154 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร -
155 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
156 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
157 โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร
158 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
159 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
160 โรงเรียนบ้านโนนสมอ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
161 โรงเรียนบ้านคลองเรือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
162 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
163 โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
164 โรงเรียนบ้านตลุกงาม เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
165 โรงเรียนบ้านโขมงหัก เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 055-773546
166 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
167 โรงเรียนบ้านเทพนคร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร 0946695160
168 โรงเรียนบ้านไร่ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
169 โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
170 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร
171 โรงเรียนวัดคูยาง ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
172 โรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคาร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
173 โรงเรียนองอาจวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
174 โรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
175 โรงเรียนกาญจนะศึกษา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
176 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
177 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
178 โรงเรียนวัชรวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
179 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
180 โรงเรียนจงสวัสดิ์เจริญวิทยา ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
181 โรงเรียนวรนารถวิทยากำแพงเพชร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
182 โรงเรียนอนุบาลภูขจร ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
183 โรงเรียนอนุบาลวาริน ในเมือง เมืองกำแพงเพชร
184 โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
185 โรงเรียนบ้านโนนโก ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
186 โรงเรียนบ้านวังประดา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
187 โรงเรียนอนุบาลไอรฎา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
188 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
189 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร 0833843086
190 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
191 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร
192 โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
193 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
194 โรงเรียนยอดประชาสรรค์ ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร
195 โรงเรียนบ้านท่านา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
196 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร
197 โรงเรียนบ้านวังชมภู เพชรชมภู โกสัมพีนคร
198 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด เพชรชมภู โกสัมพีนคร
199 โรงเรียนบ้านคลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร
200 โรงเรียนบ้านหนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร
201 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ โกสัมพี โกสัมพีนคร
202 โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร
203 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ โกสัมพี โกสัมพีนคร
204 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โกสัมพี โกสัมพีนคร
205 โรงเรียนบ้านไทยทวี โกสัมพี โกสัมพีนคร
206 โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง โกสัมพี โกสัมพีนคร
207 โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) โกสัมพี โกสัมพีนคร
208 โรงเรียนบ้านดงซ่อม โกสัมพี โกสัมพีนคร 055-760-026
209 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โกสัมพี โกสัมพีนคร
210 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร
211 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา พานทอง ไทรงาม
212 โรงเรียนบ้านพานทอง พานทอง ไทรงาม
213 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม
214 โรงเรียนบ้านโนนจั่น พานทอง ไทรงาม
215 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว พานทอง ไทรงาม
216 โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ มหาชัย ไทรงาม
217 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม
218 โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม มหาชัย ไทรงาม
219 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย มหาชัย ไทรงาม
220 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล มหาชัย ไทรงาม
221 โรงเรียนบ้านหนองคล้า หนองคล้า ไทรงาม
222 โรงเรียนบ้านแม่บัว หนองคล้า ไทรงาม
223 โรงเรียนบ้านหัวยาง หนองคล้า ไทรงาม
224 โรงเรียนบ้านวังโขน หนองคล้า ไทรงาม
225 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี หนองทอง ไทรงาม
226 โรงเรียนบ้านหนองทอง หนองทอง ไทรงาม
227 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม
228 โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน หนองทอง ไทรงาม
229 โรงเรียนบ้านเนินกรอย หนองทอง ไทรงาม
230 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) หนองแม่แตง ไทรงาม 055-859089
231 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ หนองแม่แตง ไทรงาม 055749240
232 โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม หนองแม่แตง ไทรงาม 0-5574-9246
233 โรงเรียนบ้านตอรัง หนองแม่แตง ไทรงาม
234 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง หนองแม่แตง ไทรงาม
235 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม
236 โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง หนองไม้กอง ไทรงาม
237 โรงเรียนบ้านจิกลาด หนองไม้กอง ไทรงาม
238 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา หนองไม้กอง ไทรงาม 055859239
239 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม 055791116
240 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สาขาบ้านหนองไม้แดง ไทรงาม ไทรงาม
241 โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา ไทรงาม ไทรงาม