ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สรุปโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2563
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ผลวิบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,22:25  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,18:15  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมงานศพ
ชื่ออาจารย์ : นายวีระพงษ์ เกี่ยวฟั่น
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,16:15  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเอมวิภา อันยงค์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,14:21  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : PLC วิเคราะห์ test blueprint
ชื่ออาจารย์ : นางสาววริศรา เมืองจันทร์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,13:07  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำสั่งรับผิดชอบพื้นที่โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา ทองโตนด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,12:51  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือระเบียบวัดและประเมินผลการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,11:20  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR 63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุนิสา ทองโตนด
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,10:57  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2564,09:50  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..